De coronacrisis kwam voor kinderen bovenop een bestaande crisis in het buitenspelen. De inperkingen die de coronasituatie het afgelopen jaar met zich meebracht zijn op een eigen manier ingrijpend voor kinderen. Ze zijn verhoudingsgewijs langduriger en daarom misschien op langere termijn verstrekkender. Buiten spelen is daar één voorbeeld van.... Lees meer
Hoe kinderparticipatie vorm geven in tijden van corona? Voor ons laveerde het voorbije jaar in dat opzicht tussen lastig en afgelast. Door corona en de bijbehorende maatregelen vielen inspraakacties weg of kregen ze een heel andere vorm. Op veilige afstand liggen digitale mogelijkheden voor de hand. Maar zoals iedereen... Lees meer
Hoe verplaatsen jongeren zich binnen en buiten hun gemeente en welke impact heeft het mobiliteitsbeleid op hun autonome en duurzame verplaatsingen? Bataljong en Kind & Samenleving ontwikkelen een toolkit voor steden en gemeenten die het verplaatsingsgedrag van jongeren in kaart brengt en op een participatieve manier analyseert hoe het... Lees meer
In ons Magazine laten we regelmatig tieners aan het woord over de kleine, dagelijkse plekken die voor hen belangrijk zijn. Deze keer vertellen Dounia, Hanane en Mariem, alle drie 12 jaar, over hun plekken in Lokeren, het belang om ergens naartoe te kunnen gaan, en hoe dat voor tieners... Lees meer

Speelplekken!

Een speelse greep uit onze vorige Magazines.

Een beweegvriendelijke omgeving daagt ons uit om te bewegen, maar biedt ook heel wat speelkansen voor kinderen. Hoe... Lees meer

Welkom

Dit is het Magazine van Kind & Samenleving. Het komt drie keer per jaar online. Veel leesplezier!

Lees over onze thema’s