Nieuws uit eigen huis

Kind & Samenleving op de Inspiratiedag jeugdwerk en publieke ruimte, 26 november 2019, Mechelen

Ben je als ruimteplanner of beleidsmaker nieuwsgierig naar handvatten om ruimte in je gemeente kindvriendelijk vorm te geven? Ben je als jeugdwerker op zoek naar goede praktijkvoorbeelden om uit je kot te komen?

Tijdens deze inspiratiedag staat het belang van publieke en collectief gebruikte ruimte centraal als ontmoetings- en verbindingsruimte voor jeugdwerk, jongeren en kinderen. In samenwerking met een aantal jeugdwerkpartners werkte De Ambrassade hiervoor een aantal strategieën en aanbevelingen uit.

Op de Inspiratiedag ‘Jeugdwerk en publieke ruimte’ van de Ambrassade geeft Kind & Samenleving een workshop over jeugdvriendelijk lokaal beleid. Samen met de Stad Mechelen geven we ook een inspirerende rondleiding in Mechelen.

Meer info en inschrijven vind je hier.


Kinderrechten in lokale context: Kick-off Vlaams Netwerk Kind- en Jeugdvriendelijke Steden en Gemeenten

Graag nodigen we jou namens Kind en Samenleving uit op de officiële lancering van het Vlaams Netwerk Kind- en Jeugdvriendelijke Steden en Gemeenten. We zetten deze inspiratiedag in het teken van Kinderrechten in Lokale context. Er worden diverse topics, praktijkvoorbeelden en kaders aan om in lokale context kind- en jeugdvriendelijkheid te versterken en de positie van alle kinderen en jongeren te verbeteren.

Voor wie?

Deze inspiratie- en netwerkdag is er voor lokale en Vlaamse ambtenaren, beleidsmakers, praktijkwerkers en onderzoekers die betrokken zijn op kind- en jeugdvriendelijkheid en die sterker kind- en jeugdvriendelijkheid te realiseren.

Waar en wanneer?

19 november 2019, in het Brussels Info Point (BIP), Koningstraat 2-4, 1000 Brussel

Onthaal vanaf 9u, start om 9u20. We eindigen met een receptie om 16u30.

Alle info & inschrijven op deze pagina!

Welkom

Dit is het Magazine van Kind & Samenleving. Het komt drie keer per jaar online. Veel leesplezier!

Lees over onze thema’s

%d bloggers liken dit: