Nieuws uit eigen huis

Onzichtbare kinderen: je ziet ze overal

Ze zitten in de jeugdbeweging, volgen muziekles. Ze wachten op de bus, of spelen op het speelplein. Misschien voetballen ze, misschien zitten ze thuis achter de spelcomputer. Misschien ken je ze niet. Misschien wel. Onzichtbare kinderen zijn kinderen die met hun gedachten ergens anders zijn. Kinderen die zich zorgen maken. Zorgen die een kind van hun leeftijd niet zou mogen hebben.

De Kinderrechtencoalitie, waar Kind & Samenleving deel van uit maakt, vraagt aandacht voor deze onzichtbare kinderen. Met 30 eisen en vuistregels voor het beleid, en met het boek Zie Mij! over onzichtbare kinderen en hun rechten. Kind & Samenleving schreef daarin een hoofdstuk over hoe onzichtbaar meisjes vaak zijn in het buitenspelen in de woonomgeving.

Alle info over deze campagne vind je op onzichtbarekinderen.be

Het grote buitenspeelonderzoek: filmpje en onderzoeksrapport

Ons grote buitenspeelonderzoek is er!

Kinderen spelen steeds minder in hun woonomgeving. Er speelden vorige zomer 37% minder kinderen op straten, op pleinen en in parken dan in 2008. Meisjes vanaf 9 jaar spelen opvallend weinig buiten, en in de stedelijke wijken spelen nog maar half zoveel kinderen als in 2008. Dat, en nog heel veel meer, leerden we uit ons grote buitenspeelonderzoek.

Kom alles over ons onderzoek te weten in een kort filmpje, of in een lang onderzoeksrapport. 

Liever meteen het volledige onderzoeksrapport? Dat vindt u hier!


Inspiratieboek voor ruimtelijke professionals en pleitbezorgers van tienerruimte

Met dit nieuwe inspiratieboek geven we houvast en inspiratie om tienervriendelijke publieke ruimte te realiseren.

Deze publicatie richt zich tot planners, ontwerpers en mobiliteitsdeskundigen. Maar ook jeugdconsulenten, inspraakbegeleiders, schepenen en pleitbezorgers voor tieners kunnen ermee aan de slag.

Het is een basiswerk dat je de nodige deskundigheid aanreikt over tienervriendelijke publieke ruimte. We stellen plannings- en ontwerpprincipes voor om tienervriendelijk te plannen en te ontwerpen. Deze publicatie reikt ook inspiratiemateriaal aan voor participatietrajecten met tieners.
Kortom: het biedt krachtlijnen om mee te geven met ontwerpers en ruimtelijke diensten, zodat zij beter rekening kunnen houden met de noden van tieners.

Helemaal gratis te downloaden op onze website!


Manifest voor een integraal tienervriendelijk beleid

Een integraal beleid voor tieners speelt in op hoe tieners in hun stad, gemeente en buurt wonen en leven: hoe ze de publieke ruimte gebruiken, hoe ze zich verplaatsen, hoe ze hun vrije tijd invullen, hoe ze zich verhouden tot anderen. 

Een tienervriendelijk beleid geeft tieners daarin een plaats tussen andere groepen, mét erkenning van hun eigenheid. Kind & Samenleving vindt dat tieners te weinig worden meegenomen in het lokaal beleid. Daarom stellen wij dit manifest voor, voor een integraal tienervriendelijk beleid. 


Filmpje over een tienervriendelijk lokaal vrijetijdsbeleid!

Wij maakten #GOALS: een kort filmpje boordevol tips over tienervriendelijke plekken en voorzieningen, over een helder vrijetijdsaanbod en ondersteuning van informele vrije tijd, en over hoe je communicatie en inspraak aanpakt.


Welkom

Dit is het Magazine van Kind & Samenleving. Het komt drie keer per jaar online. Veel leesplezier!

Lees over onze thema’s

%d bloggers liken dit: