Nieuws uit eigen huis

Chill out, speak out! Studievoormiddag tieners en tienervriendelijk beleid – 8 oktober, Antwerpen

Hoe betrek je tieners bij jouw lokaal beleid of jouw werking? Waar houden zij zich vooral mee bezig? Waar zijn ze het liefst in hun vrije tijd? 

Op 8 oktober organiseert Kind & Samenleving vzw, in samenwerking met Stad Antwerpen en JES vzw, een studievoormiddag over tieners. 
Verwacht inspirerende sessies en sprekers, boeiende plaatsbezoeken en ruimte voor uitwisseling.

Op het programma staan eerst 2 boeiende presentaties:

  • Kind & Samenleving presenteert een manifest voor een integraal tienervriendelijk beleid.
  • Ontwerper Christophe Mercier brengt inspirerende verhalen over participatie van tieners en jongeren uit het Brusselse.

In het tweede deel van de studievoormiddag kan je kiezen tussen allerlei deelthema’s waarrond JES, Yota!, de Stad Antwerpen en Kind & Samenleving keuzesessies hebben uitgewerkt. De workshops vinden plaats in De Branderij in Antwerpen, maar ook buiten in de wijk. Volgende thema’s komen daarbij aan bod:

  • Plannen voor/door tieners
  • Tienervriendelijk beleid in kleinere gemeenten
  • Hoe de stem van tieners capteren in een digitaal tijdperk?
  • Een aanbod uitwerken voor tieners: rondleiding in de Branderij + Fieldtrip
  • Tieners en publieke ruimte: field trip in Borgerhout
  • Vindplaatsgericht preventief werken met tieners


Wanneer? 
Dinsdag 8 oktober, 9u30-13u

Waar? 
JES De Branderij, Borgerhoutsestraat 36, Antwerpen

Kostprijs?
40 euro, inclusief broodje.


Gangmakers en koplopers PLAY festival

Donderdag 17 oktober, Fort 4, Mortsel

Kinderen en trage wegen zijn een geniale match. Want op trage wegen kan je vrij spelen, fietsen, rondhangen in het groen. En toch wordt de stem van kinderen nauwelijks gehoord als gemeenten aan de slag gaan met trage wegen.

Trage Wegen en Kind & Samenleving ontwikkelden een baanbrekende participatiemethodiek, samen met kinderen tussen 9 en 12 jaar uit zes pilootsteden. In een reeks tochten laten kinderen zien hoe zij zelf hun dorp of wijk ervaren, waar ze hun eigen gang kunnen gaan (en waar niet), en hoe het netwerk van trage wegen verbeterd moet worden.

Ontdek Gangmakers en Koplopers op het eendagsfestival PLAY!

Ben je actief in de sector jeugd, mobiliteit of ruimtelijke ordening en wil je kinderen ook in jouw gemeente aan zet krijgen? Kom dan op donderdag 17 oktober naar Gangmakers en Koplopers PLAY in Mortsel. Je ondervindt er – aan den lijve – hoe Gangmakers en Koplopers werkt en wat de methodiek voor jouw gemeente kan betekenen.


Basisopleiding Speelom: volzet!

Elk jaar zetten we met Speelom een of twee keer de vierdaagse basisopleiding ‘Veiligheid van speelterreinen’ op. De cursus van dit najaar is al volzet.

Volgend voorjaar komt er een volgende basisopleiding. De datums daarvoor worden later bekendgemaakt.


Tweedaagse opleiding kindvriendelijke publieke ruimte en mobiliteit: terugblik

In juni hield Kind & Samenleving een tweedaagse opleiding kindvriendelijke publieke ruimte en mobiliteit. Tijdens actieve workshops en terreinbezoeken bogen de deelnemers zich over formele speelruimte, bespeelbare publieke ruimte, speelweefselplannen en (speels) onderweg zijn. Volgend jaar komt de opleiding zeker terug!


Kinderrechten in lokale context: Kick-off Vlaams Netwerk Kind- en Jeugdvriendelijke Steden en Gemeenten

Graag nodigen we jou namens Kind en Samenleving uit op de officiële lancering van het Vlaams Netwerk Kind- en Jeugdvriendelijke Steden en Gemeenten. We zetten deze inspiratiedag in het teken van Kinderrechten in Lokale context. Er worden diverse topics, praktijkvoorbeelden en kaders aan om in lokale context kind- en jeugdvriendelijkheid te versterken en de positie van alle kinderen en jongeren te verbeteren.

Voor wie?

Deze inspiratie- en netwerkdag is er voor lokale en Vlaamse ambtenaren, beleidsmakers, praktijkwerkers en onderzoekers die betrokken zijn op kind- en jeugdvriendelijkheid en die sterker kind- en jeugdvriendelijkheid te realiseren.

Waar en wanneer?

19 november 2019, in het Brussels Info Point (BIP), Koningstraat 2-4, 1000 Brussel

Onthaal vanaf 9u, start om 9u20. We eindigen met een receptie om 16u30.

Houd de facebookpagina met het evenement in de gaten!

Welkom

Dit is het Magazine van Kind & Samenleving. Het komt drie keer per jaar online. Veel leesplezier!

Lees over onze thema’s

%d bloggers liken dit: