Nieuws uit eigen huis

Het grote buitenspeelonderzoek: filmpje en onderzoeksrapport

Ons grote buitenspeelonderzoek is er!

Kinderen spelen steeds minder in hun woonomgeving. Er speelden vorige zomer 37% minder kinderen op straten, op pleinen en in parken dan in 2008. Meisjes vanaf 9 jaar spelen opvallend weinig buiten, en in de stedelijke wijken spelen nog maar half zoveel kinderen als in 2008. Dat, en nog heel veel meer, leerden we uit ons grote buitenspeelonderzoek.

Kom alles over ons onderzoek te weten in een kort filmpje, of in een lang onderzoeksrapport. 

Liever meteen het volledige onderzoeksrapport? Dat vindt u hier!


Inspiratieboek voor ruimtelijke professionals en pleitbezorgers van tienerruimte

Met dit nieuwe inspiratieboek geven we houvast en inspiratie om tienervriendelijke publieke ruimte te realiseren.

Deze publicatie richt zich tot planners, ontwerpers en mobiliteitsdeskundigen. Maar ook jeugdconsulenten, inspraakbegeleiders, schepenen en pleitbezorgers voor tieners kunnen ermee aan de slag.

Het is een basiswerk dat je de nodige deskundigheid aanreikt over tienervriendelijke publieke ruimte. We stellen plannings- en ontwerpprincipes voor om tienervriendelijk te plannen en te ontwerpen. Deze publicatie reikt ook inspiratiemateriaal aan voor participatietrajecten met tieners.
Kortom: het biedt krachtlijnen om mee te geven met ontwerpers en ruimtelijke diensten, zodat zij beter rekening kunnen houden met de noden van tieners.

Helemaal gratis te downloaden op onze website!


Buitenspelen in coronatijden

Hoe gaan we om met de impact van de coronamaatregelen op het buitenspelen: de beschikbare ruimte, het onderlinge sociale contact, het gebrek aan houvast?

Op de veeleer virtuele Buitenspeeldag schreven we dit artikel over hoe de aandacht voor het perspectief van kinderen meer aan bod kan komen in de coronamaatregelen en de versoepeling ervan.

Het belang van de openbare ruimte werd echt wel duidelijk in de dichtbebouwde stedelijke wijken, juist waar die publieke ruimte schaars is. Dat is overigens meestal ook precies waar de private ruimte schaars is: wie klein behuisd is en een eigen buitenruimte ontbeert, moet het doorgaans ook stellen met een beperkte openbare ruimte. Terwijl het net omgekeerd zou moeten.


Speelom Basiscursus Veiligheid op speelterreinen najaar 2020

Speelom, onderdeel van Kind & Samenleving, organiseert vorming en opleiding over de veilige uitbating van speelterreinen. In het najaar van 2020 organiseren we de vierdaagse basiscursus veiligheid op speelterreinen in Diest:

  • woensdag 28 oktober 2020
  • woensdag 10 november 2020
  • dinsdag 18 november 2020
  • woensdag 25 november 2020
  • Examen: woensdag 9 december 2020

Alle info vindt u op onze website.


Vorming tienervriendelijk plannen en ontwerpen

Foto Carmen De Vos

Tieners lijken een wat ongrijpbare gebruikersgroep voor planning en ontwerp van publieke ruimte.  Toch zijn er patronen te ontdekken in hun ruimtegebruik en noden.

In deze vorming geeft Kind & Samenleving een overzicht van alle aandachtspunten, ontwerpprincipes en planningsconcepten, die ze doorheen de jaren heeft ontwikkeld.  Waar moet je op letten als je publieke ruimte plant en ontwerpt, zodat ze bruikbaar en beleefbaar wordt voor tieners?  We passen de theorie ook meteen toe in de praktijk en analyseren enkele voorbeelden in de Mechelse binnenstad.

Ontwerpen en plannen voor tieners is altijd teamwerk.  Deze vorming is bedoeld voor zowel planners, ontwerpers als jeugdconsulenten.

De vorming Tienervriendelijk plannen & ontwerpen was voorzien eind juni maar werd ON HOLD gezet vanwege de coronamaatregelen, meer info over de nieuwe datum volg binnenkort.


Manifest voor een integraal tienervriendelijk beleid

Een integraal beleid voor tieners speelt in op hoe tieners in hun stad, gemeente en buurt wonen en leven: hoe ze de publieke ruimte gebruiken, hoe ze zich verplaatsen, hoe ze hun vrije tijd invullen, hoe ze zich verhouden tot anderen. 

Een tienervriendelijk beleid geeft tieners daarin een plaats tussen andere groepen, mét erkenning van hun eigenheid. Kind & Samenleving vindt dat tieners te weinig worden meegenomen in het lokaal beleid. Daarom stellen wij dit manifest voor, voor een integraal tienervriendelijk beleid. 


Filmpje over een tienervriendelijk lokaal vrijetijdsbeleid!

Wij maakten #GOALS: een kort filmpje boordevol tips over tienervriendelijke plekken en voorzieningen, over een helder vrijetijdsaanbod en ondersteuning van informele vrije tijd, en over hoe je communicatie en inspraak aanpakt.


Welkom

Dit is het Magazine van Kind & Samenleving. Het komt drie keer per jaar online. Veel leesplezier!

Lees over onze thema’s

%d bloggers liken dit: