Nieuws uit eigen huis

Nieuwe tool Pic2Learn: samen klassen en scholen inrichten

Kind & Samenleving ontwikkelde Pic2Learn, een nieuwe methodiek om samen met leerlingen én onderwijspersoneel klassen en scholen in te richten. Gebruikers betrekken bij het ontwerp is essentieel voor om een optimale inrichting te bekomen. De tool helpt deelnemers om in enkele doordachte stappen tot een ontwerp met pictogrammen te komen. Met Pic2Learn worden fysieke leeromgeving en pedagogische visie op elkaar afgestemd.

De methodiek is gratis online beschikbaar.

Loslopend kind: onze nieuwe website over autonome mobiliteit

Wat betekent zelfstandig onderweg zijn voor kinderen? Onze website Loslopend Kind brengt dat in beeld. Aan de hand van vier verhalen tonen we hoe kinderen hun autonome mobiliteit beleven. 

Kinderen die zelfstandig ergens naartoe gaan: dat is een complex samenspel van die verplaatsing al dan niet (aan)kunnen, op weg mogen gaan, dat ook zelf durven, en het graag willen.

Vanuit deze verhalen vindt u op Loslopend Kind

  • een visietekst over wat autonome mobiliteit inhoudt vanuit het perspectief van kinderen
  • uitgangspunten voor een mobiliteitsbeleid dat dit zelfstandig onderweg zijn ondersteunt
  • inspirerende voorbeelden uit de praktijk. 

Loslopend Kind kreeg onder meer aandacht in Mobiliteitsbrief van de Vlaamse Overheid over jeugdvriendelijke mobiliteit, in het VVGS-magazine Lokaal (november 2021), bij de Fietsersbond, en in de podcast die Keki maakte over kinderrechten en mobiliteit.


Onzichtbare kinderen: je ziet ze overal

Ze zitten in de jeugdbeweging, volgen muziekles. Ze wachten op de bus, of spelen op het speelplein. Misschien voetballen ze, misschien zitten ze thuis achter de spelcomputer. Misschien ken je ze niet. Misschien wel. Onzichtbare kinderen zijn kinderen die met hun gedachten ergens anders zijn. Kinderen die zich zorgen maken. Zorgen die een kind van hun leeftijd niet zou mogen hebben.

De Kinderrechtencoalitie, waar Kind & Samenleving deel van uit maakt, vraagt aandacht voor deze onzichtbare kinderen. Met 30 eisen en vuistregels voor het beleid, en met het boek Zie Mij! over onzichtbare kinderen en hun rechten. Kind & Samenleving schreef daarin een hoofdstuk over hoe onzichtbaar meisjes vaak zijn in het buitenspelen in de woonomgeving.

Alle info over deze campagne vind je op onzichtbarekinderen.be


Het grote buitenspeelonderzoek: filmpje en onderzoeksrapport

Ons grote buitenspeelonderzoek is er!

Kinderen spelen steeds minder in hun woonomgeving. Er speelden vorige zomer 37% minder kinderen op straten, op pleinen en in parken dan in 2008. Meisjes vanaf 9 jaar spelen opvallend weinig buiten, en in de stedelijke wijken spelen nog maar half zoveel kinderen als in 2008. Dat, en nog heel veel meer, leerden we uit ons grote buitenspeelonderzoek.

Kom alles over ons onderzoek te weten in een kort filmpje, of in een lang onderzoeksrapport. 

Liever meteen het volledige onderzoeksrapport? Dat vindt u hier!


Inspiratieboek voor ruimtelijke professionals en pleitbezorgers van tienerruimte

Met dit nieuwe inspiratieboek geven we houvast en inspiratie om tienervriendelijke publieke ruimte te realiseren.

Deze publicatie richt zich tot planners, ontwerpers en mobiliteitsdeskundigen. Maar ook jeugdconsulenten, inspraakbegeleiders, schepenen en pleitbezorgers voor tieners kunnen ermee aan de slag.

Het is een basiswerk dat je de nodige deskundigheid aanreikt over tienervriendelijke publieke ruimte. We stellen plannings- en ontwerpprincipes voor om tienervriendelijk te plannen en te ontwerpen. Deze publicatie reikt ook inspiratiemateriaal aan voor participatietrajecten met tieners.
Kortom: het biedt krachtlijnen om mee te geven met ontwerpers en ruimtelijke diensten, zodat zij beter rekening kunnen houden met de noden van tieners.

Helemaal gratis te downloaden op onze website!


Welkom

Dit is het Magazine van Kind & Samenleving. Het komt drie keer per jaar online. Veel leesplezier!

Lees over onze thema’s

%d bloggers liken dit: