Hé, het is OK!

Risicovol spelen in de kijker

Dit najaar geven we met het samenwerkingsverband ‘Goe Gespeeld!’ de aftrap voor een nieuwe campagne. Onder de titel ‘Hé, het is OK!’ zetten we in op risicovol spelen, omdat we ervan overtuigd zijn dat een beetje gevaar belangrijk is voor kinderen.  

Door Peter Dekeyser

‘Goe Gespeeld’, waar ook Kind & Samenleving deel van uitmaakt, houdt al langer een pleidooi voor écht en kwaliteitsvol spelen. Daarbij ligt de focus op domeinen waar speelkansen onder druk staan, worden bedreigd of beperkt. Zo moet de samenleving er nog vaak op gewezen worden dat spelen en vuil worden samen horen, en dat het geluid bij kinderspel niet zomaar kan worden afgedaan als overlast. Ditmaal focussen we op risicovol spel. Het streven naar absolute veiligheid is immers niet zinvol, én het houdt op zich een nieuw gevaar in: dat je kinderen de kans ontzegt om in contact te komen met risico’s. 

De campagne wil erop wijzen dat volwassenen er zich, hoe goed bedoeld ook, niet toe mogen laten verleiden om speelkansen op een eenzijdige manier in een keurslijf van veiligheid te wringen: ze moeten net voortdurend grote aandacht opbrengen voor dat merkwaardige spanningsveld dat er is tussen speelkansen en veiligheid.

Aan de hand van een affichecampagne sensibiliseren de verschillende organisaties hun achterban, elk met eigen slogans en afbeeldingen, maar altijd onder de noemer ‘Hé, het is OK!’ Hier tonen we de affiche van Kind & Samenleving, maar verzamel ze vooral allemaal! Download de affiches op de campagnepagina.

Foto (c) Carmen De Vos

Goe Gespeeld!’ is een project van organisaties en instituten die werken met en voor kinderen en jongeren. Allemaal voeren ze het belang van spelen hoog in het vaandel.

Naast Kind & Samenleving gaat het om Artevelde Hogeschool, Ambrassade, Agentschap Natuur en Bos, Bosplus, Chiro, Vlaams Instituut Gezonder Leven, Kind & Gezin, KLJ, KSA, Moev, Scouts en Gidsen Vlaanderen, Springzaad, VDS, Bataljong, Gezinsbond, Goodplanet, Sport Vlaanderen. 

‘Goe Gespeeld!’ heeft de steun van de Vlaamse overheid.

Geef een reactie

Welkom

Dit is het Magazine van Kind & Samenleving. Het komt drie keer per jaar online. Veel leesplezier!

Lees over onze thema’s

%d