En als we het hen nu eens zouden vragen?

Inspraak met tieners: publicatie

Veel steden en gemeenten trekken de kaart van kindvriendelijk beleid. Het beleid ook afstemmen op tieners blijkt vaak een stuk moeilijker. Er zijn weinig activiteiten op hun maat, jongeren zelf haken vaak af en ook politiek ligt het gevoeliger. Want tieners zijn niet altijd engeltjes.

Door Wouter Vanderstede

In de publicatie Tienspraak: tieners betrekken bij het gemeentelijk beleid geven we volop aandacht aan de groep jonge tieners, van ongeveer 11 tot 15 jaar. Het is de eeuwige ‘tussengroep’: niet echt kind meer, maar ook nog geen jongere. Eigen aan die leeftijdsgroep is dat ze steeds zelfstandiger en steeds verder hun leefwereld verkennen: soms heel geleidelijk, soms met forse sprongen. Er is ook een grote diversiteit binnen tieners. Probeer dan maar eens een beleid te ontwikkelen voor deze doelgroep (of liever: doelgroepen). Net daarom is het aangewezen om hen op te zoeken en hen zelf aan het woord te laten over hun noden en wensen.

Voortrekkersrol van jeugddiensten en jeugdraden

Meestal zijn het jeugddiensten en jeugdraden die het voor de doelgroep van tieners moeten opnemen. De uitdaging hierbij is om dit proactief en toekomstgericht te doen. Zeker bij de opmaak van het Gemeentelijk Meerjarenplan mag de stem van tieners niet ontbreken. Anders wordt het keer op keer brandjes blussen.

De jeugddienst en jeugdraad mogen echter niet alleen staan. Het komt erop aan om partners te zoeken bij andere diensten. En dat gaat het best wanneer de projecten nog in de startblokken staan.

Inspiratieboek met concrete tools

De voorbije jaren ontwikkelde Kind & Samenleving in heel wat gemeenten en steden inspraakprojecten met jonge tieners. Dit kon gebeuren met de steun van de Vlaamse overheid en diverse steden en gemeenten. Vooral binnen het ‘nevelstad’-project deden we in een twintigtal verstedelijkte gemeenten ervaringen op met beleidsparticipatie. Die vertrok vooral vanuit de vraagstelling van de gemeentes: welke input kunnen tieners geven over het gemeentelijk beleid, vertrekkend vanuit hun leefwereld?

Met de ervaringen van deze projecten gingen we aan de slag om een nieuw inspiratieboek vol concrete tips & tricks te ontwikkelen. In een verzameling fiches zetten we bovendien de uitgeteste methodieken  op een rij om tieners te betrekken bij het gemeentelijk beleid. U vindt met andere woorden volop inspiratie en houvast om zelf interessante inspraaksessies op te zetten.

Deze publicatie vind je online op onze website.

Geef een reactie

Welkom

Dit is het Magazine van Kind & Samenleving. Het komt drie keer per jaar online. Veel leesplezier!

Lees over onze thema’s

%d